အစဥ္အလာလား လိုအပ္ခ်က္လား

'ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမိအဖေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ သားေယာက်္ားေလးေတြကို ရွင္ျပဳေနတာဟာ ထံုးထမ္းစဥ္လာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေနၾက တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သာသနာေတာ္အတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာလား '

'ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမိအဖေတြဟာ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ သားေယာက်္ားေလးေတြကို ရွင္ျပဳေပးတာဟာ ထံုးထမ္းစဥ္လာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သလို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ျပဳျခင္းဟာ သာသနာေတာ္အတြက္ တကယ္လုိအပ္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သလား၊ မျဖစ္သလားဆိုတာကေတာ့ ရွင္ျပဳပံုျပဳနည္း အေပၚ တည္မွီၿပီးမွသာ ေဝဖန္ခြဲျခားလို႔ရပါလိမ့္မယ္'

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရွင္ျပဳပံုျပဳနည္းခ်င္း မတူညီၾကလို႔လား'

'ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ေရာက္ရွိေအာင္ ဝိနည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ရွင္ေလာင္းနဲ႔ ရွင္ေလာင္းမိဘေတြရဲ႕ သာသနာအေပၚ ႏွလံုးသြင္းပံု၊ ရွင္ျပဳျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ပံု၊ တန္ဖိုးထားပံုခ်င္း မတူေတာ့တဲ့အခါ ရွင္ျပဳပံုျပဳနည္း ခ်င္းလည္း ကြာျခားသြားတာေပါ့ '

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။