ရွင္က်င့္ဝတ္

(က) လိင္ ဆယ္ပါး

'လိင္ဆယ္ပါးဆိုတာ ဘာေတြလဲ '

'လိင္ဆယ္ပါးဆိုတာကေတာ့ (၁) သူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ (၂) သူ႔ဥစၥာကိုခုိးယူျခင္း၊ (၃) ေမထုန္အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ (၄) မမွန္ေသာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း၊ (၅) ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ျခင္း၊ (၆) ျမတ္စြာဘုရား၏ အျပစ္ကို ေျပာဆိုျခင္း၊ (၇) တရားေတာ္၏ အျပစ္ကို ေျပာဆုိျခင္း၊ (၈) သံဃာေတာ္၏ အျပစ္ကိုေျပာဆိုျခင္း၊ (၉) မိစၧာအယူကိုယူျခင္း၊ (၁ဝ) ဘိကၡဳနီမကို ေမထုန္က်င့္ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိင္ (၁ဝ)ပါးထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ သာမေဏအျဖစ္မွ ေလ်ာက်သြားပါတယ္။ လူအျဖစ္ ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ သကၤန္းဝတ္နဲ႔ ေနေပမယ့္လည္း ရွင္သာမေဏမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ သီလႏွင့္ သရဏဂံုျပန္ၿပီး ေဆာက္တည္မွသာ ရွင္သာမေဏ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) ဒဏ္ ဆယ္ပါး

'ဒဏ္ဆယ္ပါးကေတာ့ (၁) ေန႔လြဲညစာ စားေသာက္ျခင္း၊ (၂) ကျခင္း-ကေစျခင္း၊ သီဆိုျခင္း -သီဆိုေစျခင္း၊ တီးမႈတ္ျခင္း -တီးမႈတ္ ေစျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ျခင္း (၃) ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႔သာ လိမ္းျခင္း၊ နံ႔သာမႈန္႔တုိ႔ျဖင့္ တင့္တယ္ေအာင္ျပဳျခင္း၊ (၄) ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနထိုင္ျခင္း၊ (၅) ေရႊေငြ ဒဂၤါးပိုက္ဆံကို ကိုင္ခံယူျခင္း၊ (၆) ရဟန္းေတာ္မ်ားကို လာဘ္မရေအာင္ အားထုတ္ျခင္း၊ (၇) ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အက်ဳိးမဲ့ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္း၊ (၉) ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုဆဲျခင္း၊ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ (၁ဝ) ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြဲျပားေအာင္ ကုန္းတိုက္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆယ္ပါးထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္တဲ့ သာမေဏဟာ ဒဏ္သင့္ပါတယ္ ဒဏ္ထိုက္ပါတယ္။ ဆရာဘုန္းႀကီးက အဲဒီသာမေဏကို အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ေရထမ္းေစျခင္း၊ သဲက်ံဳးေစျခင္း၊ သစ္ထင္းေဆာင္ယူေစျခင္း စတဲ့ ဒဏ္ေပးမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။'

(ဂ) ေသခိယ ၇၅ ပါး

'ေသခိယဆိုတဲ့ ပါဠိက သင္ထိုက္ က်င့္ထိုက္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒီက်င့္ဝတ္ေတြကို ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွာ ပထမဦးဆံုး နားလည္ေအာင္ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ သင္ယူရပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းၿပီးရင္ လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ပါ။ ဒီေသခိယ က်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုလွ်င္ လူဒါယကာ ဒါယိကာမေတြရဲ႕ ႐ိုေသျခင္း၊ ေလးစားျခင္းေတြကို တုိးၿပီးရလာမွာပါ။ သာမေဏေတြ အေပၚ လူေတြက ႐ိုေသေလးစားမႈရွိေအာင္ သာသနာမ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးေတြရဲ႕ ကာယကံမႈ ဝစီကံမႈေတြ အထက္တန္းက်ၿပီး သိမ္ေမြ႕ေအာင္ ဘုရားရွင္က ျပ႒ာန္းေပးေတာ္မူခဲ့တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီသိကၡာပုဒ္ေတြကေတာ့ တင့္တယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိကၡာပုဒ္ (၂၆) ပုဒ္၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိကၡာပုဒ္ (၃၈)ပုဒ္၊ တရားေဟာမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိကၡာပုဒ္ (၁၆)ပုဒ္၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိကၡာပုဒ္ (၃) ပုဒ္ပါ။ ဒါေတြကို ရွင္သာမေဏတိုင္း ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးထံမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ယူရမွာပါ။ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကလည္း စနစ္တက် လက္ထပ္သင္ၾကားေပးၾကမွာပါ။ ဒီသိကၡာပုဒ္ေတြနဲ႔အညီ ေနထိုင္ အေလ့အက်င့္ရလာရင္ လူဝတ္လဲၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္၊ အေျပာအဆို အဖက္ဖက္က ယဥ္ေက်းလာ၊ စံနစ္က်လာ၊ သိမ္ေမြ႕လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို အေနအထိုင္၊ အစား အေသာက္၊ အသြားအလာ၊ အေျပာအဆိုေတြ ယဥ္ေက်းလာ၊ သိမ္ေမြ႕လာ၊ အထက္တန္းက်လာမယ္ဆိုရင္ တခဏရွင္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ ရလာဒ္ေကာင္း တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။'

'အဲဒီေသခိယဝဂ္ ၇၅ပါးထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ရင္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား '

'အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ဆယ္ပါးကို က်ဴးလြန္တဲ့ သာမေဏလိုပဲ ဒဏ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ အျပစ္က ေျပေပ်ာက္မွာပါ။ လိုက္နာရင္ လိုက္နာသေလာက္ အက်ဳိးအင္မတန္မ်ားသလို၊ မလိုက္နာရင္ မလိုက္နာသေလာက္ အျပစ္ျဖစ္။

(ဃ) ခႏၶကဝတ္ ၁၄ ပါး

'ခႏၶကဝတ္ ဆယ့္ေလးပါးအေၾကာင္း ေျပာျပပါဦး'

'ခႏၶကဝတ္ ဆယ့္ေလးပါးကေတာ့ (၁) ဧည့္သည္ရဟန္းသာမေဏတို႔ျပဳရန္ဝတ္၊ (၂) ေက်ာင္းေနရဟန္း သာမေဏတို႔ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၃) ခရီးသြားမည့္ ရဟန္း သာမေဏတို႔ျပဳရန္ဝတ္၊ (၄) တရားေဟာရာ၌ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၅) ဆြမ္းစားဇရပ္၊ ဆြမ္းစားေက်ာင္း၌ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၆) ဆြမ္းခံ ရဟန္းသာမေဏတို႔ျပဳရန္ဝတ္၊ (၇) ေတာေနရဟန္းသာမေဏတို႔ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၈) ေက်ာင္း၌ျပဳရန္ဝတ္၊ (၉) ေခြၽးဇ႐ံုးအိမ္၌ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၁ဝ) က်င္ႀကီးအိမ္၌ ျပဳရန္ဝတ္၊ (၁၁) ဥပစၩာယ္ဆရာ၌ သိဒၶိဝိဟာရ တပည့္တို႔က ျပဳရန္ဝတ္၊ (၁၂) သိဒၶိဝိဟာရက တပည့္တို႔၌ ဥပဇၩာယ္ ဆရာက ျပဳရန္ဝတ္၊ (၁၃) (က) ရွင္ျပဳေပးရေသာဆရာ၊ (ခ) ရဟန္းျပဳေပးရေသာဆရာ (ဂ) စာခ်ေပးရေသာဆရာ၊ (ဃ) နိႆရည္းေပးေသာ ဆရာတည္း ဟူေသာ ဆရာေလးမ်ဳိးတို႔အေပၚ၌ (က) ရွင္ျပဳေပးအပ္ေသာတပည့္၊ (ခ) ရဟန္းျပဳေပးအပ္ေသာတပည့္၊ (ဂ) စာခ်ေပးအပ္ေသာ တပည့္၊ (ဃ) နိႆရည္းေပးအပ္ေသာတပည့္တည္းဟူေသာ တပည့္ေလးမ်ဳိးက ျပဳရန္ဝတ္၊ (၁၄) အထက္ပါတပည့္ေလးမ်ဳိးတို႔အေပၚ၌ ဆရာေလးမ်ဳိးတို႔က ျပဳရန္ဝတ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက်င့္ဝတ္ေတြကို ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက အေသးစိပ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ရွင္သာမေဏေတြအေနနဲ႔ တိတိက်က် လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ ရမွာပါ။'

'ဒီခႏၶကဝတ္ဆယ့္ေလးပါးထဲက တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ရင္၊ က်ဴးလြန္တဲ့ သာမေဏဟာ ဒဏ္သင့္ပါတယ္။ ဒဏ္ဆယ္ပါး က်ဴးလြန္တဲ့ သာမေဏလိုပဲ ဒဏ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။'

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။