ဌာန္က႐ိုဏ္းက်မႈ

'ရွင္ျပဳရာမွာ သရဏဂံုဟာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ရွင္ေလာင္းေတြ သရဏဂံုပီသမႈအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံမွာ ႀကိဳတင္သင္ၾကား က်င့္မွတ္ထားဖို႔ လိုတာေပါ့ေနာ္ '

'မွန္ပါတယ္။ သရဏဂံုေဆာက္တည္တဲ့ေနရာမွာ သရဏဂံုကို ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က် ပီပီသသ ရြတ္ဆိုတတ္ဖို႔က ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါဠိေတြကို ရြတ္ဆိုတဲ့အခါမွာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရြတ္ဆိုရတာရွိသလုိ၊ ျပင္းျပင္း ရြတ္ဆိုရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ပိတ္ၿပီး ရြတ္ရတာ ရွိသလို၊ ဖြင့္ၿပီးရြတ္ဆိုရတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီေလးမ်ဳိးနဲ႔အညီ သရဏဂံုသံုးပါးကို ဆိုတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ သရဏဂံုသံုးပါးထဲက ဘယ္အကၡရာဟာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရြတ္ဆိုရမယ္။ ဘယ္အကၡရာက ျပင္းျပင္းရြတ္ဆိုရမယ္။ ဘယ္အကၡရာဟာ ပိတ္ၿပီးရြတ္ဆိုရမယ္။ ဘယ္အကၡရာက ဖြင့္ၿပီးရြတ္ဆိုရမယ္ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားရမွာျဖစ္သလို၊ ကြဲကြဲျပားျပားရြတ္ဆိုတတ္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ဒၶံ, ဓမ္, သံ, စၧာ စတဲ့ အကၡရာေတြကို ခပ္ျပင္းျပင္း ဆိုရပါမယ္။ ေသးေသးတင္ပါတဲ့ ဒၶံ၊ မၼံ၊ သံဃံလို႔ ဆိုတဲ့ အကၡရာေတြကို ႏွာေခါင္းမွေလထြက္သာေအာင္ ႏႈတ္ခမ္းကို စဥ္းငယ္ပိတ္ၿပီး ရြတ္ဆိုရမယ္။ စၧာ - အကၡရာကိုေတာ့ ႏွာေခါင္းမွ ေလမထြက္ေစဘဲ ႏႈတ္ခမ္းကိုဖြင့္ၿပီး ရြတ္ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သရဏဂံုကို ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က် ပီပီသသ ရြတ္ဆိုတတ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီး ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးထံမွာ က်က်နန သင္ယူဖို႔လိုပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိဘဲ ရွင္ျပဳတဲ့ေန႔က်မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 'ႏႈတ္တိုက္' ခ်ေပးတာကို လိုက္ဆိုတာကေတာ့ ဌာန္က႐ိုဏ္းက်ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။'

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။