အဓိက လုပ္ငန္းႀကီးသုံးရပ္

'ရွင္ျပဳရာမွာ အလွဴပြဲလုပ္တာလည္း အဓိကမက်ဘူး၊ ရွင္ေလာင္း လွည့္တာလည္း အဓိကမက်ဘူး၊ နတ္ျပဖို႔ နတ္ကန္ေတာ့ဖို႔ မလိုဘူး၊ ဘိသိတ္သြန္းဖို႔ မလိုဘူး ဒီလိုဆိုရင္ ရွင္ျပဳရာမွာ မျဖစ္မေန အဓိကက်က်လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြက ဘာေတြလဲ'

'ရွင္ျပဳရာမွာ အဓိကလုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းက သံုးခုထဲပါ။ အဲဒီ လုပ္ငန္းသံုးခုအတြက္ ေငြေၾကးအကုန္အက် မ်ားမ်ားစားစား ကုန္က်စရာ မလိုဘူး။ ဝန္ေလးဝန္တာ ျဖစ္စရာမလုိဘူး။ အဲဒီလုပ္ငန္းသံုးရပ္က ၁။ ဆံရိတ္ျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္) ဆံခ်ျခင္း၊ ၂။ သကၤန္းဝတ္ျခင္း၊ ၃။ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကို သာရတၴဒီပနီဋီကာက်မ္းမွာ 'ရွင္ျပဳရာ၌ အဂၤါသံုးပါး ' လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကို စံနစ္တက်နဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္က် ရွင္ျပဳတာပါပဲ။'

(က) ဆံခ်ျခင္း

'ဆံခ်တယ္လို႔ဆိုတဲ့ ေမာင္ရွင္ေလာင္းရဲ႕ ဦးေခါင္းက ဆံပင္ကို ရိတ္တဲ့အခါ အိမ္မွာကတည္းက ရိတ္လာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ေက်ာင္းက်မွ ရိတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲ ေက်ာင္းမွာ ရိတ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္က ဝိနယမဟာ ဝဂၢပါဠိေတာ္မွာ ပညတ္ထားတဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။'

'ဒီအတိုင္း ရိတ္လိုက္လို႔ မရဘူးေပါ့ေနာ္'

'ဟုတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာဆံရိတ္ရင္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ဆံရိတ္မည့္အေၾကာင္း ခြင့္ပန္ၾကားၿပီးမွ ရိတ္ရ ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာ သံဃာမ်ားလြန္းေနလို႔ ခြင့္ပန္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနရင္ ေမာင္ရွင္ေလာင္းကို သိမ္အတြင္းေခၚေဆာင္ၿပီး ရိတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားရွင္ဝိနည္းနဲ႔ ပညတ္ေတာ္မူထားတာပါ။'

(ခ) သကၤန္းဆီးျခင္း

'ဆံခ်တဲ့အခါမွာ တစပဥၥကကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ပါၿပီ။ သကၤန္းဆီးတဲ့ အပိုင္းကို ဆက္ေျပာပါဦး '

'သကၤန္းဆီးတဲ့ကိစၥမွာ ဆရာဘုန္းႀကီးထံ သကၤန္းကပ္မယ္။ သကၤန္းေတာင္းမယ္။ ၿပီးေတာ့ သကၤန္းဝတ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းသံုးခု ရွိပါတယ္။ သကၤန္းကပ္၊ သကၤန္းေတာင္း ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ စာသားေတြကို ပါဠိဘာသာနဲ႔ စီစဥ္ထားတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြက ပါဠိနဲ႔စိမ္းေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထားတာက ပိုၿပီးအဆင္ေျပပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိေနေတာ့ စိတ္ထဲလည္း အာ႐ံုျပဳလုိ႔ ရတာေပါ့'

'သကၤန္းကပ္ေတြကို ျမန္မာစကားေျပနဲ႔ ရွင္ေလာင္းကိုယ္တိုင္က ႏႈတ္ကရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထားတတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။'

'ဆံရိတ္ၿပီးတဲ့အခါ ရွင္ေလာင္းက ဘုန္းႀကီးဆီမွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၊ မိမိဝတ္မည့္ သကၤန္းကို လက္အုပ္ခ်ီၿပီး 'အရွင္ဘုရား၊ အလံုးစံုေသာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာနိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳပါရျခင္းအက်ဳိးငွာ တပည့္ေတာ္၏ လက္၌ရွိေသာ ဤသကၤန္းကို ယူေတာ္မူ၍ တပည့္ေတာ္ကို သနားေစာင့္ေရွာက္ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ရွင္သာမေဏျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား' လုိ႔ ဆိုၿပီး သကၤန္းကို ဆရာ့လက္အပ္ရတယ္'

'သကၤန္းေတာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုဆိုရသလဲ '

'အရွင္ဘုရား အလံုးစံုေသာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳပါရျခင္းအက်ဳိးငွာ အရွင္ဘုရား၏ လက္၌ ရွိေသာ ထိုသကၤန္းကိုေပးေတာ္မူ၍ တပည့္ေတာ္ကို သနားေစာင့္ေရွာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ရွင္သာမေဏျပဳ ေပးေတာ္မူပါဘုရားလို႔ ဆိုရပါမယ္။'

' ဒီသကၤန္းကို အေအးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္၊ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္၊ မွက္ ျခင္၊ ယင္၊ ေလ၊ ေနပူ၊ ေျ>ြမ၊ ကင္း၊ သန္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္၊ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ရာ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကို ဖံုးလႊမ္းႏိုင္ရန္ ဝတ္႐ံုပါ၏လို႔ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းရမွာေပါ့။ သကၤန္းဆီးျခင္းဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ ဒီသကၤန္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ ပစၥေဝကၡဏာကို ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္တာဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။'

(ဂ) သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္း

'ရွင္ျပဳျခင္းရဲ႕ တတိယေျမာက္ျဖစ္တဲ့ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာျပပါဦး'

'ရွင္ျပဳတဲ့လုပ္ငန္းသံုးရပ္မွာ ဒီသရဏဂံုေဆာက္တည္မႈဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။ ရွင္ျပဳမဂၤလာတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္၊ ပဓာန အက်ဆံုးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သရဏဂံုဟာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ရဲ႕ ပႏၷက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသရဏဂံုကို ဆရာေရာ တပည့္ပါ ႒ာန္က႐ိုဏ္းက်က် ပီပီသသနဲ႔ ရြတ္ဆိုၿ ပီးဆံုးသြားရင္ ရွင္သာမေဏစစ္စစ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဆံခ်၊ သကၤန္းဆီးၿပီး႐ုံနဲ႔ကေတာ့ 'အသြင္ရွင္' သာ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ အဲဒီ 'အသြင္ရွင္' ကေန 'ရွင္စစ္စစ္' ျဖစ္ဖို႔ သရဏဂံုကို ပီပီသသေဆာက္တည္ျခင္းက ပို႔ေဆာင္ ေပးလိုက္တာပါ။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။