ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံရဟန္း ရရွိေသာအက်ဳိးငါးပါး

ကထိန္သကၤန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကထိန္ခံရဟန္းႏွင့္ ကထိန္အႏုေမာဒနာျပဳရဟန္းတို႔ ရရွိေသာ အက်ိဳးတရား ငါးပါးရွိပါသည္။

၁။ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးပင့္ေသာ ဒါယကာတို႔အိမ္သို႔မၾကြမီ အနီးရွိ ရဟန္းတစ္ပါးပါးကို မေျပာၾကားဘဲ အျခားဒါယကာ တစ္ဦးအိမ္သို႔ သြားေသာ္လည္း စာရိတၱသိကၡာပုဒ္ျဖင့္ အာပတ္မသင့္ျခင္း၊

၂။ တိစီဝရိတ္အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ သကၤန္းသံုးထည္တို႔တြင္ (၁)ထည္ထည္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ (၃)ထည္လံုးႏွင့္ျဖစ္ေစ ညဥ့္ကင္း၍ ေနေသာ္လည္း ဒုတိယကထိနသိကၡာပုဒ္ျဖင့္ အာပတ္မသင့္ျခင္း၊

၃။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ထမင္းကို အလွဴခံေတာ္မူပါဟု မအပ္ေသာနည္းျဖင့္ ဖိတ္ေသာဒါယကာတို႔၏ ဆြမ္းကို ေလးပါး ငါးပါးထက္ပိုေသာ ရဟန္းတို႔အတူတကြယူ၍ အတူတကြဘုဥ္းေပးေသာ္လည္း ဂဏေဘာဇနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္မသင့္ျခင္း၊

၄။ မိမိရရွိေသာ သကၤန္းမ်ားကို အဓိ႒ာန္ပတ္၊ ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ (၁ဝ)ရက္လြန္ေအာင္ထားေသာ္လည္း ပထမကထိန သိကၡာပုဒ္ျဖင့္ အာပတ္ မသင့္ျခင္း၊

၅။ မိမိတို႔ေက်ာင္း ဥပစာအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မတသႏၲကစိဝရစေသာ သံဃိကအဝတ္သကၤန္းဟူသမွ်ကို ဝါက်ိဳး ဝါျပတ္ရဟန္း အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔အား မေပးေဝရဘဲ မိမိတို႔သာ ေဝဖန္၍ ယူႏိုင္ျခင္း၊ ဟူေသာ အက်ိဳးငါးပါးကို ရရွိခံစားရပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။