ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ကထိန္ခင္းျခင္း

ပုရိမဝါကြၽတ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ကထိန္ခင္းျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းႏွင့္အတူ ကထိန္သကၤန္း(၃)ထည္ကိုပါ ခြင့္ျပဳတာ္မူပါသည္။ ကထိန္သကၤန္း(၃)ထည္မွာ-

၁။ သင္းပိုင္

၂။ ဧကသီ

၃။ ဒုကုဋ္

ဤသကၤန္း(၃)မ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကထိန္ခင္းရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္ကို ကထိန္ခင္းမည့္သကၤန္းသည္-

၁။ ဤသကၤန္းသည္ (ဝါ) ဤအဝတ္သည္ ေကာင္း၏၊ ဤအဝတ္ျဖင့္ ကထိန္ခင္းသည့္၏ စသည္ျဖင့္ ကထိန္သကၤန္း လွဴေအာင္ အရိပ္နိမိတ္ျပ၍ရေသာသကၤန္းမျဖစ္ေစရ။

၂။ ဒါယကာတစ္ဦးထံ၌ ကထိန္သကၤန္းကို လွဴလိုက္၏၊ ကထိန္သကၤန္းကို လွဴဒါန္းသူသည္ ေကာင္းမႈတိုးပြား၏၊ အက်ိဳးမ်ားစြာရ၏ စသည္ျဖင့္ ကထိန္သကၤန္းလွဴေအာင္ ပရိယာယ္ျဖင့္ ေျပာ၍ရေသာသကၤန္း မျဖစ္ေစရ။

၃။ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ဘဲ ကထိန္ခင္းရာ ကာလအခိုက္အတန္႔ငွားရမ္းထားေသာ သကၤန္းမျဖစ္ေစရ။

၄။ ကထိန္သကၤန္းလွဴေသာေန႔၌ ကထိန္မခင္းဘဲ သိမ္းထားေသာ သကၤန္းမျဖစ္ေစရ။

၅။ ျဖတ္သင့္ေသာ အခန္းမ်ားကို လံုးဝမျဖတ္ဘဲ ခ်ဳပ္ထားေသာ သကၤန္းႏွစ္ခန္းသံုးခန္း ေလးခန္းမွ်သာ ျဖတ္၍ ခ်ဳပ္ထားေသာ သကၤန္းမ်ားမျဖစ္ေစရ။

စသည့္ျဖင့္ (၁၇)ရပ္ေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုရမည့္ျပင္ ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ထားေသာ သကၤန္းျဖစ္ရပါမည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။