ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းႏိုင္သူမ်ား

ကထိန္သကၤန္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ-

၁။ လူ

၂။ နတ္ျဗဟၼာ

၃။ ရဟန္း

၄။ ရဟန္းမ

၅။ သာမေဏ

၆။ သာမေဏမ

၇။ သိကၡမ

ဤပုဂၢိဳလ္(၇)ဦးတို႔တြင္ မည္သူမဆို တစ္ဦးဦးသည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္အထိ ကထိန္ခင္းရန္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ လွဴဒါန္းလိုေသာ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္သို႔သြားေရာက္၍ ကထိန္ဒါယကာအျဖစ္ ခံယူကာ ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ကထိန္သကၤန္း လွဴရာတြင္-

- ရဟန္းတစ္ပါးပါးအားသာ လွဴဒါန္းျခင္း

- ရဟန္းႏွစ္ပါးသံုးပါးသာ ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း

- ရဟန္းေလးပါးႏွင့္အထက္ သံဃာအားလွဴဒါန္းျခင္း

ဟူ၍ရွိရာ သံဃာကို ရည္ၫႊန္း၍လွဴမွသာ ကထိန္သကၤန္းအလွဴျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သံဃာအား ရည္ၫႊန္းရာဝယ္-

၁။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာရွိ သံဃာကိုရည္ၫႊန္း၍ လွဴအပ္ေသာ သံဃိကဒါန

၂။ ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ သံဃာအေပါင္းကိုသာ ရည္ၫႊန္း၍ လွဴအပ္ေသာ သံဃိကဒါန ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကထိန္သကၤန္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ထိုကထိန္သကၤန္းကိုယူ၍-

''ဣမံကထိန စီဝရံ သံဃႆေဒမ''

''ဤကထိန္လ်ာသကၤန္းကို သံဃာေတာ္အေပါင္းအား လွဴဒါန္းပါကုန္၏။''

ဟူ၍ ဆို၍ လွဴဒါန္းရပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။