ကထိန္ဟူေသာ ေဝါဟာရ

ကထိန္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ကထိနဟူေသာ ပါဠိေဝါဟာရမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးအဓိပၸါယ္မွာ ၿမဲၿမံျခင္းဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိပါသည္။

ကထိန္အာနိသင္အက်ိဳး ငါးမ်ိဳးသည္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ (၅)လတိုင္တိုင္ ကထိန္ခင္းေသာ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့တည္တံ့ ေစတတ္ေသာ အနက္သေဘာ၊ ကထိန္အက်ိဳးအာနိသင္ငါးမ်ိဳးကို ကထိန္ခင္းေသာ သံဃာမွတစ္ပါး အျခားသံဃာတို႔ မေရာက္ေစမူ၍ ကထိန္ခင္းေသာ သံဃာအားသာ ရရွိေအာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့တတ္ေသာ အနက္သေဘာ၊ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေကာင္း၏ေတာ္၏ဟု ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာအနက္သေဘာ၊ ဟူ၍ ကထိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေရးသားၾကပါသည္။ အခ်ဳပ္မွာ ကထိန္အက်ိဳးငါးပါးကို ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔တည္တံ့ ေစႏိုင္ေသာ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းကို ခ်ီးမႊမ္းအပ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလုပ္ကိစၥ (သံဃာကံ)သည္ ကထိန္မည္ပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။